Spännande med glasögons historia

Visste ni det att det är så mycket som en fjärdedel av alla svenskar som behöver någon form av glasögon. Det kan vara ögonlapp och läsglasögon så väl som progressiva glasögon. Det är lite spännande detta med glasögon och hur de kom till. De har funnits rätt så länge, i olika varianter. Det allra första paret tillverkades redan under 1280-talet. I mitten av 1400-talet kom det att bli en större efterfrågan på glasögon. Mycket berodde på att det var då tryckpressen kom och med det så började allt fler människor läsa. När de läste upptäckte de kanske att synen inte var den bästa. Då fanns glasögonen där för att kunna hjälpa dem med det.

Vem uppfann glasögonen?

Det är ingen som direkt vet vem som står bakom eller uppfann glasögonen. Det finns källor som säger att det ska varit munken Alessandro di Spina och det år 1285. Dock innan det så visste man mycket väl att ett vattenfyllt glaskärl kunde fungera som ett förstoringsglas och det var känt redan i antikens Grekland. Senare upptäcktes att även slipade bergskristaller gick att använda på samma sätt. Genom att lägga dem på texten direkt så förstorades den. Den arabiske vetenskapsmannen Ibn al-Haytham (965-1040), även kallad Al Basri är den person som brukar tillskrivas att kommit på detta med så kallade lässtenar som man kom att kalla dem. Mer om glasögon historia går att läsa på tekniska museets sida. 

När det gäller linser, som alternativ till glasögone, så sägs Leonardo da Vinci (1452–1519) vara den som kom på idén först. Dock var de mycket klumpiga och inte särskilt bra. De llra första "riktiga" kontaktlinser  tillverkades 1950.

6 Feb 2020