Projektarbete genom tiderna

Att arbeta i projektform är inget nytt, det har alltid gjorts och är än idag en högst effektiv metod för att få saker att hända och hamna på plats på strategiskt vis. När man lägger upp ett projekt så får varje person inkluderad i projektet sina uppgifter och ibland krävs intimt samarbete medan andra gånger ger utrymme för mer individuellt arbete. Gemensamt för alla projekt är att det måste finnas en kompetent projektledare involverad.

Ett kloster, en kyrka eller en Egyptisk pyramid hade aldrig kunnat färdigställas om inte arbetet med bygget hade delats in i olika projektfaser. Projektledarna förr i tiden var av den gamla skolan där hot och piska ofta användes flitigt och visst blev saker gjorda - frågan är till vilket pris?

Ledaregenskaper 2016

Idag vet vi att man kan vara en stark ledare utan att bruka vare sig piska eller hot. Mycket effektivare är det att kunna motiviera, inspirera och driva projekten framåt med sitt eget djupa engagemang. Faktum är att alla kan bli projektledare genom att gå en projektledarutbildning; Ledarskap & Projekthantering erbjuder högkvalitativa utbildningar inom projektledning och gör dig till en eftertraktad person på arbetsmarknaden.

Man föds sällan med ledaregenskaper - till skillnad från vad man i allmänhet tror. En ledares egenskaper bottnar i kunskap om människan, om kemi mellan människor och hur man skapar den magiska balansen i en arbetsgrupp. En ledare med piska i handen blir snart föremol för hat, men är man för velig och mjuk så är det ingen som ågar lita på att man vet vad man gör.

Ta ditt öde i egna händer och utbilda dig till en morgondagens projektledare!

30 Aug 2016